Archives

International Journal of Academic Research and Reflection (IJARR)

Vol. 1 No. 1, 2013               Vol. 1 No. 2, 2013                   Vol. 1 No. 3, 2013
Vol. 2 No. 1, 2014               Vol. 2 No. 2, 2014                  Vol. 2 No. 3, 2014
Vol. 2 No. 4, 2014               Vol. 3 No. 1, 2015                   Vol. 3 No. 2, 2015
Vol. 3 No. 3, 2015               Vol. 3 No. 4, 2015                   Vol. 3 No. 5, 2015
Vol. 3 No. 6, 2015               Vol. 3 No. 7, 2015                    Vol. 4 No. 1, 2016
Vol. 4 No. 2, 2016               Vol. 4 No. 3, 2016                   Vol. 4 No. 4, 2016
Vol. 4 No. 5, 2016               Vol. 4 No. 6, 2016                   Vol. 4 No. 7, 2016
Vol. 4 No. 8, 2016              Vol. 5 No. 1, 2017                     Vol. 5 No. 2, 2017
Vol. 5 No. 3, 2017

European Journal of Research and Reflection in Arts and Humanities (EJRRAH)

Vol. 1 No. 1, 2013                Vol. 2, No. 1, 2014                 Vol. 2 No. 2, 2014
Vol. 3 No. 1, 2015                Vol. 3 No. 2, 2015                   Vol. 3 No. 3, 2015
Vol. 3 No. 4, 2015                Vol. 4 No. 1, 2016                   Vol. 4 No. 2, 2016

European Journal of Advanced Research in Biological and Life Sciences (EJARBLS)

Vol. 1 No. 1, 2013                Vol. 2, No. 1, 2014                 Vol. 2, No. 2, 2014
Vol. 3 No. 1, 2015                Vol. 3 No. 2, 2015                  Vol. 3 No. 3, 2015
Vol. 3 No. 4, 2015                Vol. 4 No. 1, 2016                  Vol. 4 No. 2, 2016
Vol. 4 No. 3, 2016                Vol. 5 No. 1, 2017                  Vol. 5 No. 2, 2017

European Journal of Business, Economics and Accountancy (EJBEA)

Vol. 1 No. 1, 2013               Vol. 2, No. 1, 2014           Vol. 2, No. 2, 2014
Vol. 2, No. 3, 2014             Vol. 3 No. 1, 2015             Vol. 3 No. 2, 2015
Vol. 3 No. 3, 2015               Vol. 3 No. 4, 2015             Vol. 3 No. 5, 2015
Vol. 3 No. 6, 2015               Vol. 3 No. 7, 2015              Vol. 4 No. 1, 2016
Vol. 4 No. 2, 2016               Vol. 4 No. 3, 2016             Vol. 4 No. 4, 2016
Vol. 4 No. 5, 2016               Vol. 4 No. 6, 2016             Vol. 4 No. 7, 2016
Vol. 4 No. 8, 2016               Vol. 4 No. 9, 2016             Vol. 5 No. 1, 2017
Vol. 5 No. 2, 2017                Vol. 5 No. 3, 2017

European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences (EJRRES)

Vol. 1 No. 1, 2013              Vol. 2 No. 1, 2014              Vol. 2 No. 2, 2014
Vol. 2 No. 3, 2014              Vol. 2 No. 4, 2014             Vol. 3 No. 1, 2015
Vol. 3 No. 2, 2015              Vol. 3 No. 3, 2015              Vol. 3 No. 4, 2015
Vol. 3 No. 5, 2015              Vol. 4 No. 1, 2016              Vol. 4 No. 2, 2016
Vol. 4 No. 3, 2016              Vol. 4 No. 4, 2016              Vol. 4 No. 5, 2016
Vol. 4 No. 6, 2016              Vol. 4 No. 7, 2016              Vol. 4 No. 8, 2016
Vol. 4 No. 9, 2016              Vol. 4 No. 10, 2016           Vol. 5 No. 1, 2017
Vol. 5 No. 2, 2017               Vol. 5 No. 3, 2017

European Journal of Engineering and Technology (EJET)

Vol. 1 No. 1, 2013              Vol. 2 No. 1, 2014                Vol. 2 No. 2, 2014
Vol. 3 No. 1, 2015              Vol. 3 No. 2, 2015                Vol. 3 No. 3, 2015
Vol. 3 No. 4, 2015              Vol. 3 No. 5, 2015                Vol. 3 No. 6, 2015
Vol. 3 No. 7, 2015               Vol. 3 No. 8, 2015                Vol. 3 No. 9, 2015
Vol. 4 No. 1, 2016               Vol. 4 No. 2, 2016               Vol. 4 No. 3, 2016
Vol. 4 No. 4, 2016              Vol. 4 No. 5, 2016                Vol. 4 No. 6, 2016
Vol. 5 No. 1, 2017                Vol. 5 No. 2, 2017

European Journal of Research and Reflection in Management Sciences (EJRRMS)

Vol. 1 No. 1, 2013              Vol. 2 No. 1, 2014                 Vol. 2 No. 2, 2014
Vol. 3 No. 1, 2015              Vol. 3 No. 2, 2015                 Vol. 3 No. 3, 2015
Vol. 3 No. 4, 2015              Vol. 3 No. 5, 2015                 Vol. 4 No. 1, 2016
Vol. 4 No. 2, 2016              Vol. 4 No. 3, 2016                 Vol. 4 No. 4, 2016
Vol. 4 No. 5, 2016              Vol. 4 No. 6, 2016                 Vol. 5 No. 1, 2017
Vol. 5 No. 2, 2017

European Journal of Research in Medical Sciences (EJRMS)

Vol. 1 No. 1, 2013              Vol. 2 No. 1, 2014                  Vol. 2 No. 2, 2014
Vol. 3 No. 1, 2015              Vol. 3 No. 2, 2015                  Vol. 3 No. 3, 2015
Vol. 4 No. 1, 2016             Vol. 4 No. 2, 2016                  Vol. 5 No. 1, 2017

European Journal of Physical and Agricultural Sciences (EJPAS)

Vol. 1 No. 1, 2013               Vol. 2 No. 1, 2014                  Vol. 2 No. 2, 2014
Vol. 3 No. 1, 2015              Vol. 3 No. 2, 2015                   Vol. 3 No. 3, 2015
Vol. 4 No. 1, 2016              Vol. 4 No. 2, 2016                  Vol. 4 No. 3, 2016
Vol. 5 No. 1, 2017

European Journal of Research in Social Sciences (EJRSS)

Vol. 1 No. 1, 2013                Vol. 2 No. 1, 2014                         Vol. 2 No. 2, 2014
Vol. 2 No. 3, 2014                Vol. 2 No. 4, 2014                        Vol. 3 No. 1, 2015
Vol. 3 No. 2, 2015                Vol. 3 No. 3, 2015                         Vol. 3 No. 4, 2015
Vol. 3 No. 5, 2015                 Vol. 3 No. 6, 2015                        Vol. 4 No. 1, 2016
Vol. 4 No. 2, 2016                Vol. 4 No. 3, 2016                        Vol. 4 No. 4, 2016
Vol. 4 No. 5, 2016                Vol. 4 No. 6, 2016                        Vol. 4 No. 7, 2016
Vol. 4 No. 8, 2016                Vol. 4 No. 9, 2016                        Vol. 5 No. 1, 2017
Vol. 5 No. 2, 2017                 Vol. 5  No. 3, 2017

European Journal of Psychological Research (EJPR)

Vol. 1 No. 1, 2014                 Vol. 1 No. 2, 2014                         Vol. 2 No. 1, 2015
Vol. 2 No. 2, 2015                Vol. 2 No. 3, 2015                         Vol. 3 No. 1, 2016
Vol. 3 No. 2, 2016                Vol. 3 No. 3, 2016                         Vol. 4 No. 1, 2017

European Journal of Language Studies (EJLS)

Vol. 1 No. 1, 2014                Vol. 1 No. 2, 2014                           Vol. 2 No. 1, 2015
Vol. 3 No. 1, 2016                Vol. 3 No. 2, 2016                           Vol. 4 No. 1, 2017

European Journal of Basic and Applied Sciences (EJBAS)

Vol. 1 No. 1, 2014                  Vol. 2 No. 1, 2015                        Vol. 2 No. 2, 2015
Vol. 2 No. 3, 2015                  Vol. 2 No. 4, 2015                       Vol. 3 No. 1, 2016
Vol. 3 No. 2, 2016                 Vol. 3 No. 3, 2016                        Vol. 4 No. 1, 2017

European Journal of Biotechnology and Genetic Engineering (EJBGE)

Vol. 1 No. 1, 2014                   Vol. 2 No. 1, 2015                      Vol. 3 No. 1, 2016

European Journal of Earth and Environment (EJEE)

Vol. 1 No. 1, 2014                   Vol. 2 No. 1, 2015                     Vol. 3 No. 1, 2016
Vol. 3 No. 2, 2016                   Vol. 3 No. 3, 2016

European Journal of English Language, Linguistics and Literature (EJELLL)

Vol. 1 No. 1, 2014                   Vol. 2 No. 1, 2015                     Vol. 2 No. 2, 2015
Vol. 3 No. 1, 2016                   Vol. 3 No. 2, 2016

European Journal of Mathematics and Computer Science (EJMCS)

Vol. 1 No. 1, 2014                  Vol. 2 No. 1, 2015                      Vol. 2 No. 2, 2015
Vol. 3 No. 1, 2016                  Vol. 3 No. 2, 2016                     Vol. 4 No. 1, 2017
European Journal of  Pure and Applied Chemistry (EJPAC)
Vol. 1 No. 1, 2014                  Vol. 2 No. 1, 2015                       Vol. 3 No. 1, 2016
Vol. 3 No. 2, 2016